Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvod OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné dodacie a obchodné podmienky pri nákupe v internetovom obchode

Ceny uvedené na www.onlinetoner.sk platia iba v tomto internetovom obchode, alebo pri osobnom odbere vo výdajnom mieste. Ceny v  printcentre Považská Bystrica sa môžu líšiť.

V internetovom obchode môžu nakupovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke.
Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje.

Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu našej firmy, ručíme za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po stlačení tlačítka "Objednať tovar" v objednávacom formulári bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme a vtedy vzniká zároveň obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou firmou. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní je e-mailom do 24 hodín zákazníkovi odoslané potvrdenie o spracovaní objednávky.

 

Prepravné náklady a forma úhrad

Za tovar možno zaplatiť dobierkou, prevodom z účtu, alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Naša spoločnosť neúčtuje žiadne vedlajšie poplatky (napríklad "balné").
Pri objednávke pod 25€ platí zákazník iba  prepravné náklady podľa nasledovného sadzobníka:

FORMA DORUČENIA    
CENA 

Doručenie objednávky pod 25 € Slovenskou poštou v rámci SR

(platba prevodom) 

2,25 €

Doručenie objednávky pod 25 € Slovenskou poštou v rámci SR

(platba na dobierku) 

2,75 € 

Doručenie objednávky pod 25 € kuriérom v rámci SR 

(platba prevodom)

2,99 €

Doručenie objednávky pod 25 € kuriérom v rámci SR 

(platba na dobierku)

3,40 €
Doručenie objednávky nad 25 € Slovenskou poštou v rámci SR            
ZADARMO
Doručenie objednávky nad 25 € kuriérom  v rámci SR
ZADARMO
Dovoz v mestách Trnava, Sereď, Galanta, Senec a Sládkovičovo 
(bez ohľadu na výšku objednávky)
ZADARMO
Osobný odber vo výdajnom mieste ZADARMOPLATBA PREVODOM
Ak si zvolíte ako formu úrady platbu prevodom, počkajte prosím na notifikačný e-mail, obsahujúci podklady k platbe.

V prípade, že zákazník neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní, zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou firmou. Týmto si vyhradzujeme právo objednávku zrušiť. Garantujeme cenu objednávky. Firma BlueBird má právo objednávku zrušiť aj v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V tomto prípade bude zákazník upovedomený telefonicky, e-mailom, alebo stav objednávky zistí po prihlásení sa k svojmu kontu. Zákazník má právo objednávku kedykoľvek zrušiť.


Dodanie tovaru:
Tovar doručujeme kuriérskou službou, dobierkovou službou Slovenskej pošty, alebo vlastným rozvozom. V prípade nezastihnutia zákazníka, sa kuriérska služba pokúsi telefonicky skontaktovať a dohodnúť miesto a čas prevzatia tovaru. Kuriérske služby doručujú tovar len v pracovných dňoch a to od 8:00 - 16:00 hod.Objednávka prijatá do 14:00 v daný deň, bude vyexpedovaná do 48 hodín od nasledujúceho dňa.V prípade, že sa tovar nenachádza u žiadneho dodávateľa, zákazník bude o tom upovedomený telefonicky, alebo e-mailom.
Pri vyexpedovaní tovaru je zákazník o tom informovaný e-mailom, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru (hlavne v prípade kuriérskej služby).
Nakupujúci môžu byť pred zaslaním tovaru telefonicky kontaktovaní. Internetový obchod sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako miesto doručenia. Ak je adresa dodania totožná s adresou objednávateľa, bude tovar zaslaný na jeho adresu.
Ak si zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom neinformoval, bude jeho objednávka zrušená a znluvný vzťah zaniká.
Tovar bude expedovaný ihneď po overení všetkých potrebných informácií. Preto Vás prosíme, pre tieto prípady uvádzajte vždy kontaktný telefón alebo e-mail.
Spolu s tovarom Vám zašleme aj daňový doklad.

Záručné podmienky:
Na u nás zakúpený neoriginálny spotrebný materiál poskytujeme predĺženú zákonnú záruku.
Funkčnosť spotrebného materiálu garantujeme po dobu 36 mesiacov odo dňa predaja, alebo do spotrebovania. Túto záruku poskytujeme aj na renovované atramentové kazety a laserové tonery. V prípade ostatného tovaru (počítače, monitory, notebooky, príslušenstvo, originálne náplne ….), platí záruka stanovená výrobcom (zvyčajne 24 mesiacov)

Reklamačné podmienky:
Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Zákazník doručí reklamovaný tovar  dodávateľovi, alebo na miesto záručného servisu, ktorý po opravení tovar zašle na náklady dodávateľa zákazníkovi.
Miesto reklamácie je miesto predaja alebo niektorý z autorizovaných servisov jednotlivých značiek tovarov. Zoznam servisov je zákazníkovi doručený spolu s tovarom.
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar s kópiou faktúry, prípadne záručného listu.
Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom. Závisí od značky a typu produktu. Záručná doba a podmienky sú stanovené v záručnom liste dodanom s výrobkom.
Oprava alebo výmena tovaru v záručnej dobe je bezplatná.
Náš internetový obchod poskytuje možnosť vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ktorú preverí autorizovaný servis a potvrdí nemožnosť opravy závady, alebo zámeny tovaru za nový v zákonom stanovenom termíne, t.j. do 30 dní od podania reklamácie.

Vybavenie reklamácii:

Reklamovaný produkt je potrebné zaslať na našu adresu, kde bude chybný produkt po posúdení opravený, alebo vymenený za nový. K reklamácii je potrebné doložiť vzorku chybnej tlače, respektíve popis chyby, či problému.  Pred zaslaním reklamácie nás prosím kontaktujte na onlinetoner@bluebird.sk, alebo telefonicky na 0907754828

Adresa na zasielanie, alebo osobné doručenie reklamácií:
BlueBird s.r.o, Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica (Po - Pi od 9:00 do 17:00)

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.. 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.Dohľad vykonáva:
Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č.: 032/6400 109
e-mail: tn@soi.sk


s úctou
za BlueBird s.r.o.
Branislav Drozdík - konateľ

HOTLINE: 0907754828

V pracovné dni od 8:00 do 18:00

Copyright 2016 - 2018 © onlineToner - v mestách Trnava, Senec, Galanta, Sereď a Sládkovičovo rozvoz ZADARMO!